Bra att veta

ANMÄLAN

Vi är tacksamt om anmälan kommer oss tillhanda så fort som möjligt så planeringen kan fortgå.

BETALNING

Bra om betalning sker så fort som möjligt efter anmälan. Avgiften betalas in till bankgiro 5050-0578. Märk överföringen med: ”Fridykarläger 2022, Namn Efternamn”. Avgiften är 100 kr per person.

MAT

Mat ingå från fredag kväll till söndag lunch. Meddela i samband med anmälan eventuella allergier eller annat som kan vara bra för oss att veta.

BOENDE

Boende ingår inomhus och i tält fredag eftermiddag till och med söndag lunch. Det finns toalett men ingen dusch.

TRANSPORT

Vi försöker samåka i största möjliga utsträckning och detta planeras mer i detalj när vi vet vilka och hur många som anmält sig. Hör av er om ni önskar samåka eller om ni har plats i er bil för någon att följa med.

UTRUSTNING

Prata med någon av instruktörerna för att säkerställa så du har rätt utrustning mm. Saknar du något så finns utrustning du kan låna. All utrustning ska lånas innan lägret och lämnas tillbaka efter lägret. Detta är viktigt då det kommer vara begränsat med utrustning som går att låna på lägret.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram